Person Rentaro Taki 10174

Lived
1879 – 1903
Short name
Rentaro Taki
Areas of activity
  • Composer of tunes
Name